วิสัยทัศน์

 

          บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย โดยทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์เพื่อบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกประเภทกิจการ ด้วยเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด เล็งเห็นเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่สร้างความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ให้มีความเชื่อมั่น รักในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยรวบรวมข้อผิดพลาดจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย  อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ทำให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและให้บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

          ดังนั้น บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด ใคร่ขอเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดองค์กรบริหาร และบทบาทหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยมายังท่าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเรียกใช้บริการซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งหากท่านให้ความไว้วางใจเรียกใช้บริการ

 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

“ YES WE CAN ”

คุ้มครองปลอดภัย วางใจ EST ”

 

 

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com