ภาพกิจกรรม

บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด 

          บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยถูกต้องตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยบริษัทฯ มีทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพและพนักงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยโดยมีลูกค้าชั้นนำให้การยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมให้บริการทุกประเภทกิจการให้กับโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท ห้างร้าน โรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นท์ โครงการหมู่บ้านจัดสรร  โชว์รูมต่างๆ  สำนักงานและอื่นๆอีกมากมาย

สถานฝึกอบรมอีสานอินเตอร์การ์ด

      เนื่องด้วยปัจจุบันมีพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย เข้ามาควบคุมในงานบริการด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป็นการตั้งข้อกำหนด กฎระเบียบ ให้ทุกบริษัทปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน บุคคลใดที่จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะต้องดำเนินการปฏิบัติตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ทุกประการ 

                    บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยชั้นนำและได้ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตาม พ.ร.บ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 และได้รับใบอนูญาตในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมในนามชื่อ " สถานฝึกอบรมหลัดสูตรการรักษาความปลอดภัย อีสาน อินเตอร์การ์ด " ถูกต้องตาม พ.ร.บ. กำหนดและสามารถออกใบผ่านการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เข้ามาฝึกอบรมเพื่อใช่ในการประกอบ การของใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ระยะเวลาในการฝึกอบรม 40 ชั่วโมง ตามพ.ร.บ.  ธุรกิจรักษาความปลอดภัยกำหนด โดยใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม เลขที่  กท.9610119 

 ตรวจสารเสพติด 

        บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด มีการตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในวันที่สมัครงาน เพื่อตรวจสอบหาสารเสพติดก่อนจะเป็นพนักงานเมื่อตรวจแล้วไม่พบสารเสพติด จึงดำเนินการสัมครงานและอบรมการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไป

 

        

 

           

 

        

 

    บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด ยังได้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อติดตามและสอดส่องพฤติกรรม อันก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางบริษัทผู้ว่าจ้างและบริษัทฯ เอง บริษัทฯ จึงจัดทีมเข้าตรวจสอบอยู่เสมอ พร้อมเน้นย้ำ อบรมถึงภัยอันตรายและโทษของสารเสพติดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

    แม้แต่พนักงานที่ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบสารเสพติดด้วยเช่นกัน

 

                   

 

                   

บริการรักษาความปลอดภัย

 

 

ทวีศักดิ์ มเหศักดิ์ภิญโญ
กรรมการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัครงาน

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย อีสานอินเตอร์การ์ด จำกัด และ บริษัท อีสานใต้ คลีนนิ่ง จำกัด

 

เปิดรับสมัคร พนักงาน

 

1. พนักรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา (ทั่วประเทศ)

2.พนักรักษาความความสะอาดหลายอัตรา (ทั่วประเทศ)

3.หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลพนักรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา (ทั่วประเทศ)

4.หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลพนักรักษาความสะอาดหลายอัตรา (ทั่วประเทศ)

5.ผู้จัดการสาขา ชลบุรี - ระยอง 

 

สนใจติดต่อ

 

โทร.044 - 042029 , 085 - 3158742 แฟกซ์. 044 - 042230

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ID Line: 0853158742

 

กลับหน้าแรก

 

ลงชื่อเข้าใช้

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com